Przykładowe stawki wynagrodzenia za prowadzenie spraw cywilnych, gospodarczych i ze stosunku pracy

Stawki wynagrodzenia Kancelarii za prowadzenie sprawy przed sądem uzależnione są od wartości przedmiotu sprawy i wynoszą przykładowo:

1) wartość przedmiotu sprawy wynosi nie więcej niż 1500 zł  - wynagrodzenie od 280 zł;

2) wartość przedmiotu sprawy wynosi od 1501 zł do 5000 zł -  wynagrodzenie od 900 zł;

3) wartość przedmiotu sprawy wynosi od 5001 zł do 10 000 zł - wynagrodzenie od 1800 zł;

4) wartość przedmiotu sprawy wynosi od 10 001 zł do 50 000 zł - wynagrodzenie od 3600 zł;

5) wartość przedmiotu sprawy wynosi od 50 001 zł do 200 000 zł - wynagrodzenie od 5400 zł.

Do podanych wyżej kwot należy doliczyć podatek VAT