Oferta dla osób fizycznych (klientów indywidualnych)

Nasze usługi świadczymy także na rzecz klientów, będących osobami fizycznymi, nie zajmującymi się działalnością gospodarczą. Oferujemy Państwu pomoc prawną, udzielanie porad i opinii prawnych w różnych sprawach.

Życie codzienne, różnorodność sytuacji w których każdy z nas się znajduje, powoduje, że często wskazane jest skorzystanie z pomocy prawnika. Niejednokrotnie pomoc taka jest wręcz niezbędna. Wszak każdą umowę: czy to dotyczącą podejmowanej pracy, zaciąganego kredytu, kupna lub sprzedaży nieruchomości, przeprowadzenia remontu mieszkania lub domu, wykonania usług, czy zaciągnięcia zobowiązania zawsze należy przeanalizować, określić jakie ryzyka wiążą się z zaakceptowaniem poszczególnych zapisów, określić wzajemne prawa i obowiązki stron. Życie codzienne to także sprawy rodzinne, czasami tak przykre jak rozwody, czy niezapłacone alimenty. W życiu codziennym spotykamy się także z koniecznością realizacji swoich uprawnień z tytułu reklamacji (np. w razie zakupu wadliwego towaru), czy też żądania wypłaty odszkodowania (np. w razie wypadków komunikacyjnych). Zwrócenie się do profesjonalnego prawnika, i to najlepiej jeszcze zanim przystąpimy do zawarcia umowy, pozwoli na rozwiązanie wielu problemów. Porada prawna, wbrew obiegowym opiniom, kosztuje niewiele, tym bardziej warto z niej skorzystać jeszcze zanim podejmiemy decyzję, która w późniejszym czasie będzie mieć bardzo poważne skutki, w tym w szczególności skutki finansowe.

Czasami jedynym rozwiązaniem, aby wyegzekwować swoje prawa, jest wystąpienie przez Państwa na drogę sądową. Bywa też i tak, że proces sądowy rozpoczyna się wbrew Państwa woli – kiedy to inna osoba lub podmiot występuje przeciwko Państwu ze swoimi roszczeniami. W takich przypadkach oferujemy Państwu prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Oferujemy pomoc w następujących sprawach:

  • prawo cywilne (np. sprawy o zapłatę, o odszkodowania, w tym odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, sprawy związane z prawem własności nieruchomości, dotyczące zasiedzenia, ustanowienia drogi koniecznej, zniesienia współwłasności itp), 
  • prawo rodzinne ( np. sprawy o rozwód lub separację, o alimenty, o podział majątku, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, dotyczące władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienie itp )
  • prawo pracy ( np. sprawy o związane z wypowiedzeniem umów o pracę, o przywrócenie do pracy, o odszkodowania),
  • prawo spadkowe (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, testamenty)
  • obrót nieruchomościami (np. kupno i sprzedaż mieszkań i domów, analiza umów z deweloperami, sprawy z zakresu umów najmu), 
  • prawo administracyjne (np. sprawy z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska, reprezentacja przed sądami administracyjnymi) 
  • prawo autorskie (np. umowy dotyczące przeniesienia praw autorskich, udzielania licencji itp.)

Świadczymy także pomoc prawną z zakresu prawa karnego.

W takich sprawach oferujemy prowadzenie obrony - zarówno na etapie postępowań przygotowawczych jak również przed sądami. Ponadto możemy występować przed sądami jako pełnomocnicy oskarżycieli prywatnych i posiłkowych. Zajmujemy się także obroną obwinionych w sprawach o wykroczenia.

Masz pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług?

Wyślij formularz kontaktowy

lub zadzwoń do nas:

71 341 27 57