Oferta dla przedsiębiorców

W ramach swojej działalności oferujemy szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Obsługujemy osoby, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji, osoby prawne oraz wszelkie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zapewniamy Państwu kompleksową pomoc i obsługę prawną, związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w szczególności:

 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • prowadzenie negocjacji handlowych,
 • zakładanie i przekształcenia spółek,
 • obsługę prawną spółek,
 • prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • prowadzenie spraw administracyjnych, w tym także spraw przed sądami administracyjnymi,
 • windykację należności,
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa bankowego.

W ramach współpracy z Kancelarią polecamy szczególnie możliwość zawarcia umowy o stałą obsługę prawną. Pozwala to na korzystanie przez Państwa z naszych usług prawnych na warunkach ustalonych indywidualnie.

Wynagrodzenie za czynności stałej obsługi prawnej jest ustalane w zależności od potrzeb Klienta. Może to być zatem wynagrodzenie ryczałtowe, które jest określone w wymiarze miesięcznym i jest niezmienne nawet w przypadku konieczności realizacji poszczególnych czynności w większym wymiarze czasowym niż pierwotnie zakładano.

Może to być także wynagrodzenie ustalone według stawki godzinowej, tj. cena usług jest określona za jedną godzinę pracy. W takim przypadku ostateczna wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od liczby godzin, poświęconych w danym miesiącu na czynności obsługi prawnej.

Masz pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług?

Wyślij formularz kontaktowy

lub zadzwoń do nas:

71 341 27 57